dsc00553

Мащабна тематична проверка по физика и астрономия започва Регионалният инспекторат по образованието. Инспекцията предвижда дори преглед на произволно избрани тетрадки на учениците. Обект на инспекторите ще бъдат, както училища с прием след основно образование, така профилирани гимназии и паралелки в СОУ прием след 7 клас. Директорите трябва да представят изпитните материали за проверка на входното ниво на учениците и критериите за оценка, както и пет теста на произволно избрани ученици. Освен това проверяващите ще прегледат водят ли се прилежно темите по предмета в тетрадките на други петима тийнейджъри.

Все по-малко ученици избират физиката като матуритетен предмет, а резултатите от държавните зрелостни изпити са сред най-ниските. Целта на проверката, която обхваща училища от Пловдив и съседните общини, е да установи къде са пропуските.