plnetrium1

Как се реализира обучението по физика в 10 и 11 клас на 30 училища от областта ще инспектира Регионалният инспекторат по образованието. Гимназиите са включини в последващия контрол, който цели да проследи ефективни ли са предприетите мерки във връзка с установените миналата година дефицити. Проверката ще проследи обучението в 10 клас на СОУ-та с прием след 8 клас и в 11 клас на профилирани гимназии и паралелки след завършен 7 клас.

Целта е да установим как се изпълнява учебната програма по предмета, що се отнася до задължителната подготовка в училищата, които осъществяват обучение по явдро “Светлина”, обясни старши експертът по природни науки и екология в РИО Ваня Русалова. Учителите ще трябва да представят изпитните материали за проверка на входното равнище, както и критериите си за оценка. Инспекторът ще изиска и писмените работи на петима ученици – две, оценени с двойка, и по една- със “среден”, “добър”, “много добър” или “отличен”.