Ученици от 229 паралелки ще участват в националното изследване, което ще се проведе между 10 и 20 януари в избрани на случаен принцип 170 училища

 

Десетокласници от 229 паралелки ще участват в национално изследване за оценяване на дигитално-медийните компетентности на гимназистите. То ще се проведе между 10 и 20 януари в 170 училища от цялата страна, избрани на случаен принцип.

Учениците трябва да решават онлайн тест в рамките на 60 минути. За някои от въпросите се изисква да бъде посочен един от четири възможни отговора, за други – да се избере между две възможности. Има и въпроси, по които от учениците се очаква да напишат лично мнение, подкрепено с аргументи.

Проектът се реализира съвместно от Коалиция за медийна грамотност, Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование и Министерството на образованието и науката.

Целта е да се види нивото на дигиталната медийна грамотност сред гимназистите и тя да се интегрира в обучението по всички учебни предмети. Така училището ще развива ключови компетентности и умения за живот и работа през XXI век. Акцентът ще е върху формиране на научна, финансова, дигитална медийна грамотност, както и на дух на предприемчивост и иновации.

Друга цел е насочена към развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти чрез прилагане на нови технологии, облачни ИКТ услуги, иновативни дигитални методи на преподаване, интегриране на дигиталната медийна грамотност в обучението по всички учебни предмети и др.

През 2020 г. Коалицията разработи индекс и методика за измерване на уменията по медийна грамотност в училище. И двата инструмента бяха апробирани в училища към Министерството на образованието и Министерството на културата. Целта е уменията по медийна грамотност да се развиват като част от целия образователен процес, независимо от преподавания предмет.