Вторият за тази година етап на кампанията „Грамотни ли сме?“ ще се проведе в Общински детски комплекс

u4enici

Наясно ли са с граматичните, правописни и пунктуационни правила ще могат да проверят кандидат-гимназистите и учениците от 9 до 12 клас на втория етап от кампанията „Грамотни ли сме?”. Тя ще се проведе на 22 април в Общински детски комплекс на два етапа – сутрин и следобед, за да могат да се включат всички желаещи, независимо коя смяна са на училище.

Кампанията ще провери нивото на грамотност, свързана с компетентностите, които учениците трябва да са придобили в часовете по български език до съответния етап от обучението си. Тестовите варианти за двете възрастови категории

(VІІ клас и ІХ-ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен в 4 модула, като разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

След оповестяването на резултатите, на най-добре представилите се ученици ще бъдат раздадени награди.