Есенният етап на кампанията ще се проведе на 27 октомври, тестовете са в две възрастови категории – VII и XI-XII клас

640-420-nagrazhdavat-najdobrite-uchastnici-v-uchenicheskata-kampaniia-gramotni-li-sme

Грамотността на пловдивските ученици и езиковите умения, които са придобили в часовете по български език за съответния етап, ще проверява състезание, организирано от общинския просветен отдел и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс. Есенният етап на кампанията ще се проведе на 27 октомври в сградата на ОДК на бул. „Шести септември”. Сутринта могат да се явят учениците, които са втора смяна на училище, а останалите – следобед.

Целта на кампанията е да се провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, усвоени в обучението по роден език. Тестовите варианти за двете възрастови категории (VІІ клас и ХI – ХІІ клас) са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен по моделите на изпитните варианти за национално външно оценяване и държавен зрелостен изпит, като включват само въпроси от модулите, свързани с изучения материал по български. Разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип ще провокират участниците да покажат до какво ниво са овладели правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.