48 на сто от педагозите и директорите смятат, че дистанционният учебен процес е не по-малко ефективен от присъствения, сочат резултатите от национално проучване на синдикат „Образование”

Всеки втори учител работи между 10 и 12 часа, а за 13,1% служебните ангажименти са над 12 часа.  Това показват резултатите от национално проучване на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” във връзка с извънредната ситуация в страната и преминаването на онлайн режим. Изследването има за цел да установи подготовката и провеждането на дистанционното обучение и ползите от него. От допитването, в което са участвали 2500 директори и учители от цялата страна, става ясно, че 25,3% от тях работят от 5 до 8 часа, 5,6% – 5 часа.

Работният ден на учителя включва подготовка за дистанционен урок и провеждане на часовете, подбор и изпращане на материали на учениците, а директорът е ангажиран с организация на обучението от разстояние и с ежедневни справки за качеството на този процес.

84% от педагозите чувстват огромна умора, едва 15.3% не са толкова претоварени, поради факта, че преди това са въвели облачните технологии и са били квалифицирани за работа в електронна среда.

Почти половината от учителите в дистанционен режим са преподавали нови знания още от началото на онлайн обучението, а 43% са започнали да го правят след препоръката на МОН. Всички учители имат готовност да извършат оценяване и оформяне на годишна оценка.

48% от преподавателите и директори смятат, че дистанционният учебен процес е толкова ефективен, колкото и нормалният, а според останалите той е по-малко удачен. Едва 4 на сто са на мнение, че електронната форма е по-продуктивна.

По въпроса за удължаване на учебната година, гилдията е единна. 85% смятат, че засега не е необходимо удължаване, защо би обезсмислило електронните уроци. Едва 9,1% смятат за логично да се учи повече.

На въпрос „Коя според Вас е обективната оценка за ученика в 4 клас?“, 41,5% от учителите отговарят, че институционалното оценяване на четвъртокласниците в училище е по-обективно, защото учителите познават и следят развитието на ученика. 43% отговарят, че не е необходимо НВО в 4 клас, а според 5,4% т.нар. малките матури са по обективни, защото са външни.