МОН публикува списък със заболявания на учениците и родителите, при които се дава възможност за обучение от вкъщи

Ако родителят има диабет, артериална хипертония, онкологично или хронично белодробно заболяване, детето има право да провежда дистанционна форма на обучение. Това е записано в Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19. В тези случаи, поради риск за родителя, лекар специалист може да препоръча обучение от разстояние за конкретен период от време.

Министерството на образованието и науката публикува списък на заболявания, при които се препоръчва учениците да преминат от дневна в друга форма на обучение поради по-високия риск от зараза с коронавирус. Списъкът е ориентировъчен и ще бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни. Той е неразделна част от Насоките за работа на системата от новата учебна година.

В списъка като потенциално застрашени от тежко протичане на заболяването са включени децата с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; с вродени сърдечни малформации, с артериална хипертония.

Вниманието на учителите трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. При хронично болни с увреждане на дихателната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален.

Възможност да преминат към обучение от разстояние ще имат деца след бъбречна или чернодробна трансплантация, с автоимунен хепатит или активна форма на туберкулова, с тежка бронхиална астма, както и тези с муковисцидоза. Метаболитните и заболяванията на нервната система също влизат в списъка, разрешаващ обучение от вкъщи.

При преценка на лекуващ лекар форма на обучение, различна от дневната, може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.

Решение за промяна на формата на обучение при деца с хронични заболявания трябва да се взима индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението.  За целта е необходимо в учебното заведени да се предостави етапна епикриза и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение.