„В тях има малко паралелки и няма опасност от струпване на ученици“, аргументират искането си от Център „Амалипе“

Училища в малките населени места, които имат по една-две паралелки на випуск в прогимназиален или гимназиален етап, да връщат повече от три класа към присъствено обучение. За това настояват от Център „Амалипе“ и призовават да бъде предоставена възможност за автономни решения относно връщането на учениците, които отразяват местната специфика и ръста на заболеваемостта.

Според заповедта на здравния министър от вчера връщането ще стане на ротационен принцип на три пъти: от 4 до 17 февруари присъствено ще са 7., 8. и 12. клас; от 18 февруари до 2 март – 5., 10., и 11., клас; от 4 до 17 март  – 6., 9. и 12. клас. От 4 февруари се допуска изключение от забраната за присъствено обучение по отношение на  занятия за ученици  в слети паралелки в класовете на основната степен на образование, ако включват ученици от 5. до 7. клас, както и присъствените посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие в групи от не повече от 6 деца.

„Призоваваме Министерството на здравеопазването и МОН да отчетат многообразието от ситуации, включително брой паралелки в клас и брой ученици в паралелка, при връщането към присъствено обучение“, казват от „Амалипе“, визирайки училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. Те считат за целесъобразно в основни учебни завеения с по една до две паралелки в прогимназията или в средни училища с по една до две паралелка в гимназиален етап да бъде позволено връщането на всички от прогимназията и на повече класове от средна степен.

Това би означавало присъствено обучение за по-малко от 80 деца в прогимназиален етап или на около 130 ученици в горен курс. Посочената стъпка нямала да доведе до увеличаване на риска от разпространението на Covid, но би имала положителен ефект за обучението, особено в селските райони. Голяма част от школата там имат по една паралелка в класовете от прогимназиалното и средното образование, много от тях са маломерни, а някъде и слети. Над 600 училища – предимно в селските райони, до този момент не са имали нито един ученик или учител с Covid, се казва още в писмото до институциите.