Патриотичните думи: „Българино, знай своя род и език” ще  светят нощем в жълто

Проектът „Заветът на хан Кубрат” обединява ученици от етносите

dscf9538

Призивът на Паисий: „Българино, знай своя род и език” е поставен като неонов надпис на покрива на СУ „Черноризец Храбър”. Посланието от „История славянобългарска” е окачено в навечерието на новата учебна година с убеждението, че училището е не само място за обучение, но и за възпитание в родолюбие. Освен от учениците, надписът ще се вижда и от преминаващите по околните улици. Нощем надписът ще свети в жълто, така че ще се  вижда и от околните панелни блокове в ЖР „Тракия”.

Конструкцията е поставена слез специално разрешение на районното кметство, но се оказала по-тежка от очакваното и се наложили допълнително укрепване и ремонтни работи по покрива.

По повод на Деня на народните будители 1 ноември училището смята да организира  литературен конкурс на тема: „Българино, знай своя род и език”.

Още един проект под знака на историческа личност стартира в „Ч. Храбър”. Образователна интеграция на ученици от етническите малцинства е целта на начинанието „Заветът на хан Кубрат”. Проектът залага на завета за единение на българския владетел и ще се изпълнява през следващите 18 месеца от в партньорство с две неправителствени организации и районната администрация на „Тракия”. Финансиран е със 115 314 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Ученици от всички етноси и деца бежанци ще изучават танци на народите в кръжоци-шатри, а родители и учители ще дискутират проблемни въпроси в Съвет на вождовете. Връщането към миналото е с идеята да бъдат приобщени днес децата от малцинствата, а със семействата да се работи в посока толерантност. В проекта ще участват ученици от 7 до 12 клас, за да бъдат преодолени предразсъдъците, основани на етнически принцип. Предвидено е проучване на нагласите на учениците и родителите. Предвидени са и мотивиращи обучения.