dscf0035

За първи път всички иновации, които Пловдив въвежда в образованието, се включват в общинска тригодишна стратегия, която бе гласувана на днешната сесия на Общинския съвет. 700 000 лева от бюджета на града за тази година ще отидат за реализация на дейностите по програмата.

200 000 лева са предвидени за разкритата миналата година в Пловдивския университет специалност „Софтуерно инженерство“, която е изцяло финансирана от общината и където се предвижда броят на студентите да бъде увеличен поетапно.

Това е третата година на проекта  „Иновативни училища“, която се реализира от Общината и „Световен образователен форум България”. Програмата инвестира в квалификацията на преподавателите и въвеждане на иновативни подходи в обучението в различните степени и предмети.

Започва и реализацията на проекта за дигитализация на учебната дейност – пилотен през миналата година за 6 училища в града, където бяха въведени двете световни платформи за онлайн образование на Google и Windows. Ресорният зам.-кмет Стефан Стоянов изрази увереност, че до края на 2019 година всички училища в Пловдив ще работят по тези дигитализирани програми.

В бюджета са заложени малко над 200 000 лева за ремонт на детски площадки в града.

Като цяло в образование в Пловдив през настоящата година ще бъдат инвестирани 1.3 милиона. От тях 88 милиона лева се отпускат от държавата за издръжката на училищата, детските градини, общежитията и Центъра за подкрепа на личностно развитие.

Общината дофинасира сектора с 12.3 милиона собствени средства, като основната част от тях отиват за нуждите на детските градини и яслите, където има общо над 14 000 деца.

Останалите средства от перото „Местни дейности“ ще се инвестират в нова инфраструктура. Почти 1,7 милиона лева са предвидени за строежа на новата детска градина „Ралица“ и проектиране на новата забавачка на бул. „Александър Стамболийски“ – и двете в район „Южен“. Предстоят цялостни ремонти на ЦДГ „Червената шапчица“, както и на дворното пространство на двете езикови гимназиии „Иван Вазов“ и „Пловдив“. Продължава и санирането на учебните заведения в града под тепетата.

Интересът към метода Монтесори, въведен вече в 6 от общинските градини се приема изключително добре, както от персонала на градините, така и родителите на малчуганите. Предвижда се от новата учебна година обхватът на програма да се разшири с включването на още 90 преподаватели, две училища, детски градини и поне една ясла.