Предложенията се подават до 1 октомври, награждаването ще е по повод Деня на будителите

Община Пловдив стартира процедура по удостояване с Почетна значка на Пловдив на директори, учители и други педагогически специалисти от общински и държавни детски градини, училища и Център за подкрепа за личностно развитие. За поредна година ще бъдат отличени с грамота и парична награда и млади учители с поне 6 години педагогически стаж, изявени в професията.

Традиционно отличията се връчват за Деня на славянската писменост и култура, но пандемията, свързана с COVID-19, наложи процедурата и церемонията по награждаване да бъде отложена. Така че тази година заслужилите просветни дейци ще получат отличията си в навечерието на Деня на будителите – 1 ноември.

Всички образователни институции, работодателски организации и други юридически лица в сферата на образованието могат да правят до едно предложение за удостояване с Почетна значка на директор от всички общински и държавни институции в сферата на предучилищното и училищното образование на територията на Община Пловдив. Въвеждане на иновативни практики, взаимодействие с висши училища, авторско или съавторство на учебници или учебни помагала и създаване на ефективни стратегии за развитие, споделяне на добри практики и реализиране на инициативи с родителската общност са част от критериите за оценка. При разглеждане на номинациите ще се отчитат спечелените проекти по национални и европейски програми, както и участието на деца в регионални, национални и международни конкурси.

Предложенията за директори и копие от документите, удостоверяващи фактите по посочените критерии в анкетната карта, се изпращат в отдел „Образование и бизнес развитие“, ул. „Цариброд“ № 1,  до 1 октомври.

При номинирането на младите учители, освен 6-годишният стаж, се изисква да работят по безсрочен трудов договор.

Председател на комисията по оценяване на предложенията е зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.