12714238_10207258192084792_345214808_n (1)

Родителите на децата, родени през 2013-а, които навършват 3-годишна възраст през настоящата година, вече могат да подават заявления за прием в първа възрастова група от началото на новата учебна 2016/2017 година. Класирането ще бъде на 27 май, а свободните места за него вече са публикувани. По-ранното подаване на заявления не носи предимство, но е важно да бъде спазен крайният срок. Към момента тези деца могат да кандидатстват и за яслените групи, ако не са навършили 3 години възраст, а за първа група да подадат заявленията си на по-късен етап.

Важно за родителите, които са кандидатствали за яслените групи и им предстои прием в детските градини, е да знаят, че трябва да използват вече регистрираните си родителски профили. Достатъчно е само да актуализират данните си и да добавят новите заявления.

Следващото текущо класиране е на 1 март. Свободните места ще бъдат обявени до 22 февруари.

345 деца са взели участие в излязлото днес класиране. От тях най-голям брой – 233, са кандидатите за яслените групи. Броят на желаещите прием в първа възрастова група е 73, от които 34 са родени през януари и февруари на 2013-а и скоро са навършили или ще навършат 3-годишна възраст. Останалите 39 са за втора възрастова и подготвителните групи.

Едва 131 са класираните деца, въпреки обявените 362 свободни места – 154 за яслените групи, 68 за първа, 67 за втора и 73 общо за подготвителните групи. Броят на некласираните е голям, заради разминаването между желанията и наличието на свободни места.