Лекцията по мобилни информационни системи се проведе в първия у нас Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и IT технологиите

Преподаватели от китайския Политехнически университет в Шенджен, проведоха обучение на студенти от IV курс на специалността „Информационна физика и телекомуникации“ към Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет.

Гост-лекторите – проф. Джън Джъхуа и проф Ли Чанбин, водиха занятия по дисциплината „Мобилни информационни системи“ в първия в България Център за професионално обучение в областта телекомуникациите и IT технологии, открит през октомври миналата година като част от споразумение между ПУ и китайския университет, обясни проф. Невена Милева – зам.-ректор на висшето училище и декан на Физико-технологичния факултет.

Обучението започна с дефиниране на основните понятия в безжичните комуникационни системи и трите основни механизма за разпространение на електромагнитните вълни: отражение, дифракция и  разсейване. Студентите бяха запознати с класификацията на моделите за разпространение и методите за адаптиране на връзката между трите типа модели и трите вида клетки в мобилните клетъчни мрежи.

Студентите проведоха лабораторни упражнения с възможност за достъп до специализиран учебен софтуер за проектиране на LTE мрежи. Специално за посещението на китайските преподаватели в ПУ софтуерът е бил адаптиран на английски език от фирмата производител.

Практическата работата включваше планиране на мрежовата топология, конфигуриране на апаратурата и на данните. Беше реализиран хендоувър и роуминг. Студентите бяха изключително впечатлени от възможностите за реално проектиране на LTE мрежа, възможно благодарение на работата със софтуера.

Накрая обучението завърши с изпит, който включваше изпълнение на зададен от преподавателите проект на LTE мрежа. Представянето на четвъртокурсниците бе отлично и те ще получат сертификати за успешно преминато обучение, уточни проф. Милева. Китайските лектори оцениха като високо нивото на подготовка на студентите.  Догодина те планират да представят мобилните технологии от пето поколение (5G).

Двете висши училища имат договор да обменят добри практики и информация за най-новите изследователски достижения, да организират лекции, лабораторни курсове, да разменят предприемачески и културни визити. Професионалните образователни центрове ще насърчават студентския и преподавателския обмен с цел да се проучат двете образователни системи, за да се придобие по-цялостна представа за партньорската институция и да се „внедрят“ нейните постижения.