Община Пловдив спечели мащабен проект за модернизация на училището, обновяват лабораториите и учебните работилници

 7s

Община Пловдив спечели проект за модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника на обща стойност  1. 4 млн. лева.

Старата дървена дограма ще бъде сменена с енергоспестяващ клас алуминиева. Предстои цялостен ремонт на покрива на учебния корпус, учителския блок и физкултурния салон, включително полагане на топлоизолация, отстраняване на течове, шпакловане и боядисване на сградните помещения, ремонт на подовата настилка. Осветителните тела ще бъдат  заменени с енергоефективни. Ще бъде монтирана външна топлоизолация и подменена вътрешната отоплителна инсталация.

Достъпът за хора с увреждания ще се подсигури чрез доизграждане на рампи към централния вход на училището.

Освен това ще бъдат закупени артикули за обзавеждане и оборудване на обща стойност 284 841 лева. Сред тях са аналитична и физико-химична лаборатория, която ще бъде снабдена с нови шкафове, столове, блендери, лабораторни центрофуги. Обзавеждане и оборудване ще се купи за лабораторията по неорганична и органична химия – колби, хладилна техника, анализатори. Изцяло обновени ще са лабораторията по микробиология и биохимия, кабинетите за практическо обучение по контрол на храни и напитки и по технология на храни и напитки,  учебната работилници по технология на храните, лабораториите по топлотехника, възобновяеми енергийни източници, хладилна и климатична техника.

Реализацията на проекта ще създаде възможност за създаване на по-добра и качествена образователна среда, което ще повиши привлекателността на училището.