Училището в квартал „Столипиново” ще обучава по производство на мебели и на облекло

Най-голямото основно училище в квартал „Столипиново” вече е преобразувано в основно със заповед на министъра на образованието и науката. ОУ „Пенчо Славейков” става обединено и ще обучава ученици до 10 клас.

Целта на промяната е да се осигури обхват на учениците, за да се предотврати ранното им отпадане от образователната система, както и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по част от професия. Това ще даде възможност на завършващите да се реализират на пазара на труда.

В план-приема за областта са добавени още две паралелки за учебната 2020/2021 и те са за новото ОбУ „Пенчо Славейков”. Учениците от етническия квартал могат да продължат обучението си в специалностите „Производство на мебели” или „Производство на облекло”. Школото разполага с кабинети за професионално обучение. Родителите са заявили желание децата им да останат да учат същото училище.

В Пловдивска област обединените училища са четири – в селата Красново, Калековец и Дълго поле, както и пловдивското “Йордан Йовков”.

Според Закона за предучилищното и училищното образование завършващите първи гимназиален етап имат свобода да продължат във втори гимназиален етап в същото или в друго професионално направление, да променят училището, в което се обучават, да преминат от професионална към профилирана подготовка и обратно. Ако няма да променят професионалното направление или специалността, те  не се нуждаят да се явят на държавен изпит след 10-ти клас, тъй като през следващите години ще вземе втора или трета степен.