Училището в село Бенковски ще бъде преобразувано от основно в средно с професионални паралелки от учебната 2023/2024 година. Процедурата вече е стартирала, като е изпратено предложение до МОН, обяви началникът на Регионално управление на образованието Антоанета Пакова по време на форума „Бизнесът и професионалното образование – 4 пилотни проекта за гимназии в Пловдивска област“, организиран от Тракия икономическа зона.

Идеята ОУ “Георги Бенковски” да може да обучава гимназисти е на фирмите от ТИЗ. Идеята е да се разкрият професионални паралелки по три професионални направления: “Електроника и електротехника”, “Електроника и компютърни науки” и “Машиностроене”, а завършилите да задоволяват нуждата от кадри на бизнеса в индустриалната зона. Прием обаче ще бъде обявен за учебната 2024/2025 година.

ТИЗ започва активна работа с четири професионални училища от Пловдив и региона. Изпълнителният директор Пламен Панчев заяви, че интересът на инвеститорите към зоната се увеличава. Предстои изграждането на нов завод за 20 млн. евро на територията на зона „Марица“. Сделката ще бъде финализирана до три месеца.

Другите три училища, на които ТИЗ ще помага за дуалното и професионалното обучение, са ПГ по жп транспорт “Христо Смирненски” в Карлово, ПГ по селско стопанство в Куклен и ПГ по машиностроене в Пловдив.

По време на форума представители на “Шнайдер Електрик”, „Атаро клима“, “Пиерер & Макском Мобилити”, “Либхер-Хаусгерете Марица”, “Милара Интернешънъл” и “БТЛ Индъстрийз” споделиха съвместните си инициативи с професионалните гимназии в областта. През годините са създадени различни паралелки, въведени са допълнителни обучения, съобразени с нуждите на бизнеса в региона, оборудвани са кабинети, осигуряват се стажове и стипендии за висше образование, финансират се ремонтни дейности в училищата.

В инициативата за подпомагане на професионалното образование се включват и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Холдинг БДЖ. Те ще си партнират с професионалната гимназия по селско стопанство в Куклен, която, по думите на кмета на общината Мария Белчева, е със затихващи функции. Целта е да бъде възродена, да има паралелки, които да обучават децата в това направление.