До 15 септември ще приключат оборудването на помещенията и ремонтът на дворното пространство

В преобразена сграда ще започнат новата учебна година децата от ДГ „Майчина грижа“. До края на август приключват основният ремонт и реставрация на къщата  – паметник на културата, в която е живял Йоаким Груев. Вложените средства са 846 666,67 лева.

„В момента се лакират изцяло подменените вътрешни дюшемета и дървени тавани и стълбище. Довършва се дворното пространство и детските площадки. До 15 септември ще приключи и оборудването помещения, в които се обучават и възпитават деца от 3 до 6 години по метода на Монтесори. Сериозен проблем обаче остава покривната конструкция на кухненския блок, който след последните проливни дъждове наскоро, протече на няколко места. Трябва да се вземат спешни мерки“, каза директорът на детското заведение Маня Върбанова.

Сградата е архитектурно-строителен паметник на културата, вписана през 1985 г. Тя е построена 100 години преди това по проект на арх. Йосиф Шнитер за семейно жилище на възрожденеца Йоаким Груев. От 1952 година е детска градина. Впоследствие терасата е била разширена и удължена, като е оформено голямо преддверие с главен вход под нея. Изградени са  били и двуетажна пристройка за тоалетни към южната  фасада и едноетажна пристройка към част от източната фасада за кухня.

„По предложение на родителите и изцяло тяхна организация бе извършен ремонт на кухненския блок, който не беше включен в заданието на обществената поръчка за основния ремонт. Те събраха средства за обновяване на зоната, където децата се хранят и се съхраняват продукти“, поясни още Маня Върбанова.