Учителите, които не са ангажирани с изпитите, ще провеждат учебни занятия

Квестори, които са били разпределени в списъците за националните външни оценявания на 4 и 10 клас, ще бъдат пренасочени да следят за реда на матурите и изпитите на седмокласниците. След като стана ясно, че учители в рискови групи отказват да участват при провеждането на НВО и зрелостните изпити от съображения за сигурност, сега се налага директорите да правят преразпределение, за да не допуснат гафове в организацията.

Имената на новите квестори трябва да бъдат подадени в Регионалното управление на образованието, заедно с информация за допълнителните зали, които са определени за изпитите. С цел спазване на проивоепидемичните мерки, Министерството на образованието постави изискване максималният брой ученици в класна стая да е 10, а работните места да са на метър и половина разстояние едно от друго. Такова трябва да е разстоянието и между ученик и квестор. От миналата година бе сложена край на размяната – учителите от всяко училище следят за безпроблемното протичане на изпита в своето учебно заведение. Това обаче не се отнася за учениците, които ще бъдат разпределени в други училища.  Зрелостниците ще получат служебните бележки за допускане по електронен път до 29 май. Във всички изпитни зали има видеонаблюдение.

Седмокласниците се явяват на НВО в своето училище. Директорите на училища, които имат ученици в 7 клас, подават декларация за липса на конфликт на интереси. Тези от тях, които са родители на кандидат-гимназисти, ползват отпуск за дните 15 и 17 юни, като възлагат отговорностите на един от своите заместници.

Учителите, които не са ангажирани като квестори, консултанти или членове на комисии, ще провеждат занятия в дните на националните изпити.