Обединение на студентската общност е сред приоритетите на Даниел Парушев за следващия мандат, 48 висши училища дадоха вота си на отчетно-изборното събрание

Болшинството студенти и преподаватели свикнали с онлайн обучението и не искали да се връщат в аудиториите

Даниел Парушев е старият нов председател на Националното представителство на студентските съвети. С изключително участие на 48 висши училища – 46 присъствено и 2 в онлайн среда, Общото събрание го преизбра вчера за мандат 2022-2024 г. Парушев получи пълната подкрепа на всички делегати.

Отчетно-изборното събрание се състоя се в Националния студентски дом в София.

Даниел Парушев е представител на Университета за национално и световно стопанство. В платформата си Парушев залага на открита и прозрачна работа с колегите си и институциите в страната и обединение на студентската общност. В представянето си той отбеляза, че във  втория си мандат ще продължи да работи за академично развитие на студентите, за успешната реализация на докторантите, курсантите и специализантите.

В мандат 2022-2024 ръководството на НПСС заявява прозрачност във вземането на решения и изразходването на бюджета; законност при прилагането на всички процедури в организацията; екипност при изграждането на студентски политики; непрестанна комуникация с всички студентски съвети в страната.

В рамките на Отчетното-изборно събрание беше избран нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага работата на Председателя и ще води оперативната дейност на организацията. Сред членовете му са и двама пловдивчани – Виктория Палигорова от Пловдивския университет и Делян Плачков от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

Предстои организацията да избере заместник-председатели и секретариат.

Припомняме, че след настояване на НПСС от утре се облекчават изискванията за провеждане на присъствен учебен процес във висшите училища. Освен изискването за „зелен сертификат“, е възможно обучение по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи. Разрешава се създаване на организация за провеждане на лекции при 50% заетост на помещенията. Задължително остава изискването за носене на защитна маска от студентите и преподавателите, както и редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията.

Парушев призна, че по време на продължаващото вече 2 години онлайн обучение в университетите успехът на студентите, получаващи стипендии, се е увеличил от 5.40 на 5.70. По думите му обаче това изобщо не са реалните резултати, тъй като качеството на обучението в момента далеч не е толкова добро, колкото при присъствените лекции. Той определи като тревожен факта, че болшинството и от студентите, и от преподавателите са свикнали с онлайн обучението и не искат да се връщат в аудиториите. Към момента само 20% от университетите са в присъствена форма, предимно медицинските вузове. Останалите 80% учат във виртуална среда. Студенти признават, че 80-90% от колегите им вече дори не си включват камерите по време на лекции.