Румен Радев посети Центъра по технологии на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“

Ако искаме България не само да консумира технологии, а да бъде на световната карта като страна, която разработва технологии и нови продукти, това няма как да стане без изграждането на съвременна образователна и научна инфраструктура. Това заяви държавният глава Румен Радев по време на среща с млади учени от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“. Президентът посети днес Центъра по технологии на висшето училище, разгледа лабораториите, в които работят младите учени, и проведе среща с ръководството на университета.

По думите му, приоритет на всяко висше учебно заведение трябва да бъде не само да може да извършва приложни изследвания и изследователска дейност, но и да дава краен продукт, който да бъде интелектуално защитен, да има излаз на пазар и висока добавена стойност. „Огромният интелектуален труд на младите учени трябва да има своята практическа реализация, така че да имат не само самоиздръжка, но и университетът да разполага със средства, с които да развива още по-напред науката“, заяви държавният глав.

Румен Радев се обърна към младите учени и подчерта, че техният избор на професионално развитие е важен за България. „Пожелавам ви със същата енергия, устрем и отдаденост да работите така, че нашата наука и образование да се движат напред“, заяви Радев и подчерта, че предизвикателствата пред днешната българска изследователска дейност е изграждането на още по-успешни партньорства с бизнеса.

От ръководството на висшето училище заявиха, че ще продължат да търсят възможности за представяне на своя труд пред частния сектор и за набиране на повече финансиране за научна дейност. „Бихме искали да получим възможност от аналогия и прототип да стигнем до краен продукт, който да бъде и продаваем“, подчерта заместник-ректорът на университета проф. Невена Милева. В срещата участва и ректорът проф. Румен Младенов.

„Трябва държавата да се ангажира и да осигури тези ключови инвестиции в иновации и конкурентоспособност, за да се реализира и трансформацията в българската икономика“, заяви президентът. И подчерта, че помощта на държавата трябва да е насочена към развитието на капацитета на научните центрове, така че да реализират добавена стойност и да се самоиздържат.

Обсъдени бяха и перспективите за привличане на инвестиции към научната дейност във висшите училища чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Държавният глава се запозна с усилията и постигнатото от университета за внедряване на патенти. На срещата бяха представени и готови продукти, плод на усилията на младите учени.