75 на сто от децата на тази възраст в Пловдив са обхванати. По мнението на директори обаче таксата ще се окаже спирачка за родителите на малчуганите от уязвими групи

От учебната 2020/2021 година предучилищното образование ще стане задължително и за 4-годишните деца. Това обяви днес министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Министерски съвет след заседание на координационното звено по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане в образователната система и предотвратяване на отпадането на деца от задължителна училищна възраст. Това е записано в разпоредбата за Държавния бюджет, която задължава министерството да изготви проектозакон за промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Министърът припомни, че въвеждането на задължителната подготовка за децата на 5-годишна възраст е бил направен компромис от две години за общините, които нямат такава възможност. През това време те не са получавали допълнителни средства.

От началото на учебната година допълнително 6500 деца са записани в системата на образованието, което е по-малко от предходните две. Тогава са били обхванати общо 42 500 деца, които преди това не са посещавали детска градина или училище или пък са отпаднали. По данни на МОН 49 000 деца и ученици са били отново записани, но има и вторично отпаднали – малко над 6000 за трите години.

“Готвим законови промени, сформирана е работна група, ще вземем разумно решение. Предвидени са 70 милиона лева за общините, в които има недостиг на места в детските градини. Заплащането на таксите на деца от социално-слаби семейства също се очаква да има положителен ефект“, допълни министър Вълчев. Той поясни, че ранното обхващане на децата в системата на образованието е ключово и за по-нататъшната им интеграция в обществото.
Министър Вълчев посочи като положителен знак увеличението на записаните в гимназиалния етап. Отчита се и намаляващ процент на напускащите училище след осми клас.

Министърът на труда и социалната политика и доскорошен зам.-министър на образованието Деница Сачева каза, че държавата няма нужда от деца, които не говорят български език и не могат да се реализират. Тя изтъкна, че усилията на държавата не са да се отнемат деца, а да се подпомагат семействата и да се защитават правата на онези, които не могат да получат адекватна семейна защита и грижа.

Данните показват, че 75 на сто от децата на 4-годишна възраст в Пловдивско са обхванати. Тези, които не посещават детска градина, са от семейства с нисък социален статус. По мнението на директори на детски заведения таксата ще се окаже обаче спирачка за родителите. В Пловдив тя е 48 лева на месец за подготвителните групи, ако детето е посещавало редовно градина. Отсъствията се отчитат, така че сумата пада, ако малчуганът се е разболял или по семейни причини не е бил на забавачка.

Сега обикаляме адресите на необхванатите, които предстои да постъпят в подготвителна група 5-годишни, още през пролетта на съответната година, за да предупредим родителите. През лятото се правят повторни обиколки и преди 15 септември също, разказаха директори. При задължителна детска градина от 4-годишна възраст, учителите трябва още по-рано да започнат да посещават адресите. Педагозите са на мнение, че колкото по-рано започне езиковата подготовка и създаването на навици за учене, толкова по-лесно ще бъде на колегите им, които работят с децата в училище.