Децата във всички учебни заведения, прилагащи схемите през учебната 2022/2023 г., ще получават и мед

Кандидатите по двете европейски схеми „Училищен плод” и „Училищно мляко” могат да подават заявления за одобрение за учебната 2022/2023 година от 1 до 31 май 2022 г. Документи се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Освен пресни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, на децата ще се доставят и биологични продукти. Учениците във всички учебни заведения, прилагащи двете схеми, ще получават и пчелен мед – най-малко 3 и не повече от 6 пъти за учебна година. Доставките ще се извършват при предварително уточнен с директора график.

Припомняме, че когато за едно учебно заведение доставките на плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти се извършват от различни доставчици, предоставянето на пчелен мед се прилага от доставчика, посочен в декларацията по чл. 13, ал. 6 от наредбата. Когато никой от тях не желае да предоставя пчелен мед, директорът разпределя по равно на двата  доставките на пчелен мед и ги посочва в декларацията.

И през новата учебна година децата в училищата и детските градини ще получават 50 доставки по схемата „Училищен плод“ и 50 по схемата „Училищно мляко“ по предварително утвърдени от директорите графици, които заявителите се задължават да спазват.

Ангажиментът за осъществяване на контрол на доставките на продуктите, съобразен с броя на децата и учениците, които редовно посещават учебното заведение, поемат директорите. За учебната 2022/2023 година образователните институции ще бъдат задължени да осигуряват информация на родителите за участието на учебното заведение в съответната схема, за доставчиците и за графика на раздаване на съответните продукти. Те ще публикуват информацията на интернет страницата на учебното заведение или ще осигурят поставянето им на видно място около входа.

Заявителите по схемите могат да открият всички актуални образци на документи за одобрение по схемите на електронната страница на ДФ „Земеделие“.