Предложението е на синдикат „Образование“ по повод новата Наредба за провеждане на конкурсите, която готви МОН

Представител на синдикатите да замени член на Обществения съвет в конкурсите за директори. Това предлага синдикат „Образоване“ към КТ „Подкрепа“ във връзка с подготвяната от Министерството на образоването и науката  нова Наредба за провеждане на конкурси за директор на образователните институции.

„Нашият мониторинг в работата на обществените съвети потвърждава безспорните дефицити по отношение на експертност, мотивация за участие и често неспособност за партниране. Въпросът дали във всички съвети влизат действително грамотни представители е по-скоро риторичен. Техните представители трябва да са добре подготвени и запознати с нормативната уредба в системата на образованието, за да могат да оценяват компетентно знанията и възможностите на кандидатите за директори“, коментира лидерът на синдиката Юлиян Петров.

Предложението е в комисиите за избор на директори да бъдат включени представители на синдикалните организации от съответната образователна институция, Мотивите са, че те до голяма степен били запознати с нормативната уредба, можели компетентно да оценят визията за развитието на учебното звено на кандидата и личностните му качества, ако той преди това е бил част от екипа на институцията.