Бившият министър на земеделието и горите Мехмед Дикме също става член на представителния орган на университета

Председателят на 39-то народно събрание доц. д-р Борислав Великов и  министърът на земеделието и горите 2001-2003 г. Мехмед Дикме станаха членове на Съвета на настоятелите на Университета по хранителни технологии /УХТ/. Органът да бъде от 8 члена, реши Академичният съвет на свое заседание.

Представител на Министерството на образованието е акад. проф. дтн инж. Мария Балтаджиева, която носи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на УХТ. Инж. Елза Маркова, изпълнителен директор на „Белла България“ и досегашен член на Съвета на настоятелите, бе предложена от Община Пловдив. Студентски съвет във висшето училище излъчи Яна Вангелова.

Останалите членове са инж. Стойко Кировски, председател на УС на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в България и управител на „Джем и джем“ ООД. Той е възпитаник на УХТ като Мехмед Дикме. В състава на настоятелството е Иван Папазов, изпълнителен директор на „VP International”-България и Красимир Станев, изпълнителен директор на „Албена“ АД.

Великов е също така член на Съвета на настоятелите на БАН и на Софийския университет „Климент Охридски“. Той участва в Асоциацията по водите, в Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България и зам.-председател на работната група по водите съм СЕЕР-Брюксел. Освен това е основател и собственик на „Аквахим“ АД.

Ректорът проф. д-р Пламен Моллов посочи, че членовете на настоятелството са дарители на висшето училище, личности с активно обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации.