Директори и зам.-директори на детски и учебни заведения от Пловдив и Пазарджик се събраха на работен семинар за обмяна на добри практики

„Ако имате неизразходвани средства, вложете ги до края на месеца, но не ги прехвърляйте за догодина. Дори да искате да спестите, защото планиране по-мащабни ремонти. В кризисната ситуация, в която се намираме в момента, може да се окаже, че тези суми ще бъдат пренасочени другаде“. Това посъветва колегите си от Пловдив и Пазарджик председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов. Директори и зам.-директори на детски градини и училища, членове на СРСНПБ, се събраха на работен семинар за обмяна на добри практики под мотото „Заедно учим, създаваме, постигаме”.

С директорите на образователни институции от двата региона Стаматов коментира КТД, който предстои да бъде подписан на национално ниво, и поясни защо не е съгласен с предложението на синдикатите трите допълнителни плащания да не са по-малко от една минимална работна заплата.

„5% от българските училища не могат да направят и едно плащане. Овен това минималната работна заплата ще бъде променена от 1 януари. Където има средства, колегите дават и повече“, поясни Стаматов.

Обсъдени бяха предложенията на отделни партии за мандатност на директорите, за атестиране на учителите и за това учениците от начален етап да повтарят клас, ако не са усвоили учебния материал, както и за безплатните учебници от 8 до 12 клас. Не бе подмината и темата за STEM центровете, която вълнува всички, тъй като 500 млн. лева от Плана за възстановяване ще отидат за нови 2243 центъра за природни науки и математика в страната. Позицията на Съюза е на финалната права директорите да могат да купуват сами оборудване, а не обзавеждането да става централизирано. Стаматов посъветва колегите си да съобразят изграждането на новите пространства със спецификата на училището и то да е в пряка връзка с квалификацията на учителите, които ще работят в тях.

От името на членовете на УС на СРСНПБ – област Пловдив, Стаматов получи получи Новогодишна рецепта със заръката да почисти 12-те месеца от годината от завист, ненавист, огорчения, корист, инат, егоизъм и равнодушие, да разреже всеки месец на три равни части…“така че всеки ден да е бъде изпълнен с работа не повече от една трета, а останалите две трети – с радост, хумор и веселие“.

Предизвикателствата и възможните решения при прилагането на нормативните актове в управлението на образователната система дискутира с директорите началникът на РУО-Пловдив Антоанета Пакова. Тя представи акценти и новости от последната среща на началниците с министъра на образованието Сашо Пенов, касаещи Механизма за обхват, стипендиите на учениците, новите възможности за лауреатите на олимпиади. Пакова призова колегите си, при наличие на жалби от родители, да се опитват да разрешават казусите на училищно ниво, за да не се налага да се пишат писма до омбудсман, министър, премиер, президент и т.н.

Гост на семинара бе и началникът на отед “Образование” в Община Пловдив Донка Щилянова.

В програмата на семинара за днес директорите на ОбУ “Христо Ботев” в Дълго поле Стойна Делчева и на ПГЕЕ инж. Камерия Стоянова презентират реализираните STEM центрове, трудностите, през които са преминали, докато стигнат до успешен финал. Директорите на ДГ “Майчина грижа” Маня Върбанова и на ДГ “Маргаритка” Тодорка Бакърджиева пък ще презентират съвременни програми и подходи в ранното детско развитие. Участниците ще преминат обучение и за иновативни методи при управление и развитие на човешките ресурси.