С почетното отличие се удостояват зрелостници, които са пълни отличници

26 юни е крайният срок, в който училищните директори трябва да подадат документи за   удостояването на зрелостниците от випуск 2019/2020 година с почетното отличие на МОН „Национална диплома“. Мотивираните предложения се подават в Регионалното управление на образованието.  Те трябва да бъдат придружени от ксерокопия на дипломите за завършено средно образование и на отличията, доказващи изявените способности на учениците.

Условията за присъждане на почетното отличие „Национална диплома“ са определени в Наредбата за приобщаващото образование. Това са зрелостници с отличен ( 6,00 ) успех по всички учебни предмети, включени в дипломата за средно образование, и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Отличието има морална стойност и е признание за високи постижения. Крайната дума за това кои 12-класници да бъдат удостоени с национална диплома е на МОН.