Почетното отличие е признание за високите постижения на учениците

4 юни е крайният срок, в който училищните директори трябва да подадат документи за   удостояването на зрелостниците от випуск 2022/2023 година с почетното отличие на МОН „Национална диплома“. Мотивираните предложения се подават в Регионалното управление на образованието. Те трябва да бъдат придружени от ксерокопия на дипломите за завършено средно образование и на отличията, доказващи изявените способности на учениците.

Условията за присъждане на почетното отличие „Национална диплома“ са определени в Наредбата за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Това са зрелостници с отличен ( 6,00 ) успех по всички учебни предмети, включени в дипломата за средно образование, и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Отличието има морална стойност и е признание за високи постижения. Крайната дума за това кои 12-класници да бъдат удостоени с национална диплома е на МОН.