СБУ не приема държавата да финансира частното образование

esenen-forum

Длъжността на училищния директор трябва да е мандатна и той да се атестира на четири години. Това е становището на Синдиката на учителите по повод Законопроекта за училищното образование, което е внесен за разглеждане в Парламента. От СБУ настояват, както школските шефове, така и учителите да се атестират на всеки четири години от атестационни комисии, в чийто състав влизат представители на Обществения и на педагогическия съвет, на финансиращия орган и работодателските организации. Директор, доказал мениджърските качества, ще може да изкара още един мандат. Този пост следвало да се заема само от лице, което е учител.

Регионалната структура на СБУ  организира днес в Пловдив дискусия относно новостите в законопроекта, като до 22 декември ще събира предложения на представителите на просветната гилдия от областта, които ще бъдат обобщени и внесени в НС.

„Предучилищната подготовка е важен етап, затова смятаме, че тя трябва да е задължителна не от 5, а от 4-годишна възраст. За 38% от децата майчиният език не е български и след това изпитват затруднения в училище, още повече, че няма да се повтаря в начален курс”, коментира областният координатор на  Петрана Калоферова.

Според синдиката трябва да се подложи на широко обсъждане варианта за завършване на основно образование в 8 или 9 клас, а не, както е заложено в 7 клас. Това щяло да позволи олекотяване на учебната програма в 1-4 клас и да даде възможност основно образование да се завършва в 9-и.

Синдикатите намират за неприемлив термина „неспециализирани училища”, тъй като предизвиквал негативни асоциации и предлагат да бъде заменен с общообразователни. Друго от предложенията е връщане на названието „техникум”, вместо професионална гимназия. Те настояват също за добавяне на текст, който да гарантира съхраняването на уникалността на езиковите и математическите гимназии.

Не приемаме държавата да финансира частното образование, се казва още в становището на СБУ. Ако все пак това бъде прието, то частните учебни заведения да съобразят таксите си с получената държавна субсидия.

Да не се ликвидират помощните училища и в една паралелка да влиза минимум по един ученик със специални образователни потребности са другите предложения на синдиката.