640-420-nagrazhdavat-najdobrite-uchastnici-v-uchenicheskata-kampaniia-gramotni-li-sme

Предложение за сливане на първи и втори модул на зрелостните изпити предлагат училищни директори. На редовната сесия през май учениците имали 20-минутна пауза между първата и втората част на теста, затова искането е да се се слеят в една, за да се пести време. Предложението ще бъде изпратено до МОН от Регионалното управление на образованието.

Другото предложение е за абитуриентите, които са получили слаба оценка по единия от зрелостните изпити за придобиване на професионалната квалификация, да могат да се явят на поправка. За септември може да бъде заявен само изпитът със слабата оценка и след успешното му полагане да се изчисли средноаритметичната бележка, която ще се впише в дипломата за средно образование. Отделно ще се издава свидетелство за професионална квалификация.

На 14 юли изтича крайният срок, в който скъсаните на майската сесия могат да пробват отново шанса си. Двойките от нея са 634 по всички предмети.  167 зрелостници бяха скъсани и на двете матури.

Изпитът по български език и литература е на 28 август, а на следващия ден ще се проведе поправката на втория задължителен зрелостен изпит по избираем предмет. Другите матури по желание от поправителната сесия са от 30 август до 5 септември.