Инициатори са учителите по чужд език от ПГ по хранителни технологии и техника

Учители по чуждоезиково обучение в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника предизвикват учениците си с конкурси на руски, английски и немски. Това са езиците, които се преподават в училището, а целта е гимназистите да бъдат насърчени да задълбочат знанията си чрез нетрадиционно предизвикателство.

„Развържи езика си“ е мотото, под което те ще правят презентация за известен автор на руската, немската или английската литература или пък ще представят забележителност в Русия, Англия и Германия. Тук журито ще следи дали съдържанието е точно и вярно, качественото графично изображение, баланс и хармония в цветовете. Втората категория е свързана с традиционни ястия, като гимназистите ще трябва не само да представят рецептата на съответния език, но и да предоставят за дегустация на оценителите кулинарното изкушение. Изработване на проект за табло на известен автор или забележителност е третата категория, която могат да изберат за участие в конкурса учениците.

Крайният срок е 26 април.