Училища и детски градини ще получат финансиране за наемане на медиатори и други специалисти, както и за придобиване на квалификация по защитени специалности с недостиг на пазара на труда

Правителството отпусна 34,5 милиона лева допълнително по бюджетите на общините за училища и детски градини. По време на заседанието министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изтъкна, че с тези средства ще се помогне на училища и детски градини, в които има най-голям процент ученици, чиито родители са с нисък образователен статус и имат нужда от допълнителна работа и подкрепа.

„30,6 млн. лева от общата сума предоставяме за работата с деца и ученици от уязвимите групи, включително и за дейностите за предотвратяване на отпадането от образователната система. Близо 50 000 деца са върнати в класната стая“, каза премиерът Борисов по време на правителственото заседание.

По думите на министър Вълчев младите хора са най-малко склонни да работят като учители в образователните институции, които ще бъдат подпомогнати. Затова се предоставя допълнително финансиране за наемането на медиатори и други специалисти.

По време на правителственото заседание той напомни, че през 2018 г. за първи път Министерският съвет предостави такива средства за работа с децата от уязвими групи, за работата на учителите за допълнителни обучения по български език и др. Тогава над 900 общински училища и около 400 детски градини получиха близо 23 млн. лв. През следващата година бе разширен обхватът на училищата, получаващи това допълнително финансиране, като бяха включени и тези, в които се обучават ученици от гимназиален етап, за които отпуснахме над 25 млн. лв. През 2019 година бяха осигурени 29 млн. лв. допълнително за над 1500 училища и градини.

Останалите 4 милиона лева от общата сума, отпуснати за образование, правителството отдели за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности и специалности от професии, по които има очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. В тези паралелки учениците се обучават в сферата на автотранспортната техника, промишлената електроника, електрически превозни средства.