Пловдивският митрополит Николай на откриването на новата учебна година на семинаристите.

Близо 4 млн. лева отпусна правителството за духовните училища

Близо 4 млн. лева отпусна правителството за духовните училища в България през 2021 година.

Средствата ще бъдат разпределени между петте религиозни училища в страната, открити по искане на Българската православна църква – Българска патриаршия, и на Главното мюфтийство: Духовно училище в Момчилград, Пловдивска духовна семинария “Св. Св. Кирил и Методий”, Духовно училище в Русе, Софийска духовна семинария “Св. Иван Рилски” и Духовно училище “Нювваб” в Шумен.

2 млн. лева от общата сума се осигуряват за сметка на централния бюджет, останалите са от Министерството на образованието и науката.

„Размерът на средствата е увеличен значително. Това се случва в резултат на две съществени промени в Закона за вероизповеданията. Първата е, че духовните училища се финансират от държавния бюджет, а втората – че възнагражденията на свещенослужителите бяха приравнени с тези на учителите и по този начин – завишени“, коментира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той подчерта, че духовните училища са важни не само за двете основни вероизповедания в България, а за цялата ни система на училищно образование.

„Тези училища са изключително важни за етническата толерантност и впоследствие – за мирното съвместно съществуване, за познаването на религиите, за това, че те проповядват мир, а не война“, заяви министър-председателят Бойко Борисов.