Висшето училище осигурява допълнително 38 легла за настаняване на семействата им

Ректорският съвет на Медицинския университет единодушно реши да бъде отпусната еднократна финансова помощ на студентите от Украйна в размер на 300 лв. Средствата ще бъдат за сметка на бюджета на Студентски съвет. Във висшето училище са записани 52 студенти (35 действащи и 17 прекъснали) и 2 специализанти.

Всички 35 обучаващи се в момента младежи от Украйна са настанени в студентските общежития. Според друго от решенията не Ректорския съвет те ще бъдат освободени от такса за настаняване до края на летен семестър на учебната 2021-2022 г., считано от 1. март до 31. юли.  Допълнително МУ осигурява още 38 легла в студентските общежития за настаняване на семействата им. Ръководството е в непрестанна връзка с младежите и оказва съдействие и подкрепа с помощта на Студентския съвет и Домовите съвети на общежитията. За целта е създадена оперативна Комисия за координация на конкретните стъпките и действия за помощ.

Предстои среща на ректорския екип на МУ със студентите от Украйна за идентифициране на най-належащите им потребности в тази бързо променяща се обстановка.

Университетът отправи призив към академична си общност за включване в Националната благотворителна кампания на БЧК за Украйна – #BGforUkraine.