Sleeping disorder or insomnia concept, selective focus of vintage clock in bedroom and out of focus male person trying to fall asleep in bed

Здравният министър издаде заповед за това кога част от учениците се връщат в клас

През месец май присъственият учебен процес на учениците от 5. до 12. ще се осъществява при спазването на следния график, става ясно от днешната заповед на здравния министър в оставка проф. Костадин Ангелов.

На 5. и 7. май присъствено се обучават учениците от 5., 9. и 12. клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.

От 10. до 14. май в реалната класна стая влизат учениците от 5., 6., 9., 11. и 12. клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.

От 17. май до 28. май присъствено се обучават учениците от 6., 7., 8., 10. и 11. клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.

Графикът не се отнася за учениците от 5. до 12. клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специалните училища, където занятията са присъствени.

От началото на месец май спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение се допуска за провеждането на спортни състезания на открито – при заемане на 30% от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.