Трима ще се състезават за старши експерт по професионално образование в РУО-Пловдив

По петима кандидати ще се състезават за двете вакантни позиции в Регионално управление на образованието – старши експерт по приобщаващо и старши експерт по организация на средното образование. Допуснатите за първата са Димана Ибушева – ресурсен учител в СУ „Димитър Матевски“, Димитър Георгиев – ресурсен учител в Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващо образование и тазгодишен носител на Годишната награда на РУО, Мариана Бадева, Нели Радева и Христо Караянков – психолог в ОУ „Драган Манчов“. За втората ще се конкурират Анелия Стоянова, Антония Стоянова, Мария Абрашева и отново Христо Караянков. Абрашева е бивш директор на  Прoфecиoнaлнaтa гимнaзия пo химични и хрaнитeлни тeхнoлoгии в Пaзaрджик и миналото лято влезе в битката за началник на РУО-Пловдив.

Само трима са желаещите за старши експерт по професионално образование – Веселина Георгиева, Диана Димова и отново Мария Абрашева.

Допуснатите от първия етап по документи ще се явяват на тест на 14 и 15 юли в МОН. Времето за решаване е 40 минути. Всеки верен отговор носи 0,20 точки. Максималният резултат от теста е 5,00 точки. Минималният, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал, е 3,60 точки за 18 верни отговора.

Всеки кандидат отбелязва отговорите със синя химикалка. В случай че е маркиран повече от един, се счита, че на въпроса не отговорено вярно. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията и в отговорите.

Веднага сред теста кандидатите се явяват на интервю, което е с по-голяма относителна тежест. Резултатите от теста ще се умножат с коефициент 4, а тези от интервюто – с коефициент 5.

Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00 точки. При постигнат резултат под минималния 4,00 кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира.