МОН намалява субсидирания прием, но увеличава издръжката на един студент

Министерството на образованието

vipusk-2012

По-малко държавни средства ще получат през следващата академична година университетите, които преподават професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление”. От следващата академична година Министерството на образованието и науката намалява субсидирания прием на неприоритетни направления. За сметка на това от началото на 2018 г. ще се увеличи издръжката на един студент в направленията с най-ниска субсидия.

Това стана ясно на среща на просветния министър проф. Николай Денков с ректорите на университетите, в които има  „Икономика“ и „Администрация и управление“. Промяната е заложена в публикувания за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Постановление №64 за приема на студенти и докторанти в държавните висши училища. Министерството иска да ограничи достъпа до тези направления, в които сега учат около една трета от студентите. В същото време ще се опита с позитивни стимули да пренасочи младите хора към приоритетни направления.

Ректорите подкрепиха необходимостта от промяна, но изразиха опасения, че подобна реформа може да остави някои от тях без достатъчно средства, за да поддържат учебния процес. Проф. Денков предложи да се използват и други източници на финансиране на висшите училища – например чрез осигуряване на възможности за учене през целия живот, съвместна работа с бизнеса, както и чрез финансирането за наука, което трябва да се увеличи през следващите години.

Намаляването на броя студенти ще засегне главно университетите със слаба реализация на абсолвентите.

„Има огромен дисбаланс в реализацията на завършилите – в някои професионални направления тя е 90 на сто, а в други – 20-30 на сто. Самият университет ще трябва да реши какво да прави със специалностите, чиито възпитаници не намират работа според образованието си – да ги закрие или да се опита да ги развие”, уточни проф. Денков. Той е против този въпрос да се решава с административни мерки от страна на министерството.

При определянето на приема ще се отчита и регионалната значимост на университетите, някои от които са единствени за няколко области.  Очаква се от всеки водещ регионален университет програма за очакванията през следващите години на базата на разговори с бизнеса и общините.

Броят на зрелостниците намалява, а университетите заявяват субсидирани места за 80 на сто от випуска абитуриенти. Затова МОН ще намали субсидирания прием до около 60 на сто от броя на дипломиралите се.