Зам.-министър Таня Михайлова прати писмо до директорите относно организацията за провеждане едновременно на присъствени и на часове в електронна среда

По-дълги онлайн междучасия, за да могат учениците в клас и тези, които се обучават от разстояние в електронна среда, да започват часове по едно и също време. Това са част от решенията на училищните директори във връзка с писмо на зам.-министъра на образованието Таня Михайлова относно организацията за провеждане едновременно на присъствени и на часове във виртуалните класни стаи. Други директори пък са решили да намалят продължителността на присъствените занятия и да увеличат дистанционните, за да няма разминаване в графика.

Препоръката на МОН е продължителността на часовете за всички видове подготовка от 5. до 12. клас, които се обучават присъствено, да бъде 40 минути. А продължителността на почивките при синхронно обучение от разстояние в електронна среда за учениците от прогимназиален етап да се увеличи с цел съвпадане началото на онлайн часовете с присъствените.

По-дългото междучасие се въвежда, за да няма разминаване в графиците на педагозите, на които се налага да редуват присъствени и онлайн часове. Това ще даде възможност на учителите да се придвижат обратно до дома си за дистанционното обучение.

На всеки две седмици, при смяната на випуските, ще се налага да се прави нова схема, за да могат педагозите спокойно да се приберат до вкъщи.

Една част от училищата са оставили по 20 минути малки междучасия между часовете в ОРЕС. По този начин се осигурява достатъчно време за превключване от едната среда в другата.

В средните училища, където учат присъствено и децата от 1. до 4. клас, всеки випуск влиза по различно време. Междучасията също са по различно време, звънци няма. Целта е да няма струпване на ученици и родители. Храненето на учениците при целодневна организация също се осъществява по график.

По данни на Регионалното управление на образованието над 500 ученици са се възползвали от правото и се обучават в електронна среда. В последните дни техният брой се увеличава, като преобладават заявленията за ученици от 7. и 12. клас.