Кабинетът в оставка утвърди по-скъпи семестриални такси за учебната 2021/2022 година, без промяна остават в ПУ, УХТ и Аграрния университет

Правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за новата академична 2021/2022 година, обявиха днес от МС.

В държавните висши училища средната такса за кандидатстване за следващата година ще е в размер на 45 лева при средна такса за обучение 1090 лева. В сравнение с тази година таксата за кандидатстване е 50 лева, а за обучение 950 лева. Новите суми са утвърдени въз основа на постъпили предложения от страна на академичните ръководства. Средните такси за обучение на докторанти ще бъдат над два пъти по-ниски от тези за обучение в държавните висши училища. Кандидат-докторантите ще плащат по 30 лева за подаване на документи и 460 лева за обучение.

Близо 3/2 от университетите бяха планирали да увеличат таксите, като само 6-7 вуза са заложили на старите цени, а 3-4 предлагат частично намаление.

Педагогиката, например, поскъпва почти навсякъде – в Бургаския университет от 550 на 600 лв. за редовна бакалавърска степен, във Великотърновския – от 550 на 600 лв. за второкурсниците в редовно обучение, в Югозападния университет – от 650 на 750 лв. за редовно и задочно, в Шуменския – за чуждестранни граждани от 850 евро на 1100 евро за първокурсници, в Русенския – от 600 на 640 лв. за редовен и задочен бакалавър, в Тракийския университет – от 620 на 680 лв., а в ТУ-София – от 530 на 630 лв. Само в Софийския университет, който запазва таксите за действащи студенти, педагогиката остава със същата цена – 530 лв.

Повишение има и при икономиката във Великотърновския (от 500 на 600 лв.), в ЮЗУ (от 610 на 680 лв.), в Русенския (от 540 на 580 лв.) и в Тракийския (от 550 на 580 лв.).

Медицинските университети увеличават таксите за някои студенти и специалности. В МУ-София се повишават таксите по медицина и фармация за първи курс от 900 на 1000 лв., първокурсниците по здравни грижи ще плащат 750 вместо по 700 лв. годишна такса, а задочните магистри в специалност обществено здраве – 1000 лв. вместо досегашните 800 лв. МУ-Пловдив увеличава таксата за медицина и за дентална медицина за 4-ти курс – от 950 на 1200 лв., а в МУ-Варна повишение има за студентите от 5 курс по медицина, фармация и дентална медицина – от 900 на 1200 лв.

В ТУ-София от 700 на 750 лв. поскъпват редица специалности като математика, информатика, технически науки. ТУ-Варна увеличава таксата за корабоводене от 1290 на 1400 лв. за втори курс, в ХТМУ по-скъпи ще са таксите за повечето специалности – за новоприети студенти цените се увеличават от 700 на 800 лв. за електроника, металургия, материали и материалознание, биотехнологии и др.

Без промяна остават таксите в Пловдивския университет, УАСГ, Университета по хранителни технологии и Аграрния университет, УНСС, Академията на МВР и Висшето военно морско училище.