Отличието се връчва по повод 75-годишнината от създаването на висшето училище

С почетен знак на президента беше удостоен Медицинският университет по повод 75-годишнината от създаването си. Отличието се връчва за значим принос към обучението на поколения лекари, стоматолози, фармацевти, както и за формиране на стандартите за провеждане висококачествено висше образование.

Знакът от името на президента беше връчен на ректора проф. д-р Мариана Мурджева от секретаря на държавния глава по правни въпроси и антикорупция Пламен Узунов. Церемонията се състоя в Аудиторния комплекс на вуза, където се проведе тържествен Академичен съвет при спазване на противоепидемичните мерки.

„Ако за историята 75 години са само миг, за един университет тези десетилетия са дълго време на упорито изграждане, непрекъснато развитие и утвърждаване. За съжаление КОВИД-19 ни постави в невъзможност да отбележим юбилея присъствено – с нашите преподаватели, студенти, колеги и партньори. През последните години МУ-Пловдив продължава да изгражда модерна инфраструктура и непрестанно да обновява материалната си база. Но най-важното е академичният дух ”, каза проф. Мурджева.

Днес в Медицински университет-Пловдив се обучават повече от 6200 студенти от 56 страни в 4 факултета по медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве, Медицински колеж и Департамент за езиково и специализирано обучение, в 10 бакалавърски специалности и 5 магистърски програми. МУ има стотици специализанти, както и докторанти в 68 докторски програми.

„Празничната година на нашия юбилей е белязана от събитие, което промени професионалния, социалния и дори личния ни живот. СOVID-19 пандемията наложи друга, спешна организация на академичната ни дейност с гигантска активност от бърза мобилизация на всички наши сили, спазване на противоепидемичните мерки, въвеждане на електронни форми на обучение и онлайн кандидатстудентска кампания за чужденци”, заяви още ректорът проф. Мурджева.