Кметът на район „Източен“ Иван Стоянов  отличи директора на ДГ “Детелина“ Теодора Тодорова с почетен знак по повод нейното пенсиониране и дългогодишни усилия за утвърждаване авторитета на детското заведение. В последния й работен ден той благодари за усилията в полза на децата, родителите и учителите и подчерта, че една от най-старите градини в Пловдив е предпочитано място за образование и социализация на малчуганите не само от район „Източен“.

„Оценяваме високо всичко, което направихте за управлението на ДГ “Детелина“, и благодарим професионализма и енергията, които вложихте“, каза райкметът и връчи отличието като израз на признателност за отличната работа.

ДГ “Детелина“ има многобройни отличия с участие в танцови и певчески  фестивали, в конкурси за детски рисунки, в екологичното възпитание на децата и много други.

Временно изпълняващ длъжността директор до конкурс ще бъде базовият учител Анастасия Караманолева.