Изборът на университет и специалност влияе пряко върху доходите, показват резултатите от рейтинговата система на МОН

Пловдивският филиал на Техническия университет е лидер в общото и машинното инженерство,комуникационната и компютърна техника
Пловдивският филиал на Техническия университет е лидер в общото и машинното инженерство, комуникационната и компютърна техника

 

Аграрният университет е с две първи места – за растениевъдство и растителна защита, а филиалът на Техническия университет е лидер в машинното и общото инженерството, комуникационната и компютърна техника. Университетът по хранителни технологии е начело в направление „Хранителни технологии”. Това сочат резултатите от последното издание на рейтинговата система на МОН, които бяха представени днес. За пореден път данните от системата показват, че изборът на висше училище и професионално направление оказват съществено влияние върху шансовете на студентите за бъдеща реализация и заплата.

Софийският университет запазва лидерството си сред останалите висши учебни заведения у нас и води в общо 21 професионални направления, като за първи път е на челно място и в „Икономика”, измествайки досегашния първенец Американския университет.

И тази година Пловдивският университет не е сред челната тройка в класацията за филологиите. Висшето училище, което има дългогодишни традиции в това направление, остава на пето място, изпреварвано от Софийски, Нов български, Югозападен и Великотърновски университет. Същата позиция ПУ заема и в направления „Музикално и танцово изкуство” и „Психология”. В профил „Педагогика” отново водещата позиция е за Софийския, като ПУ остава на трето място след Тракийския университет. Най-големият юниверситет в Южна България е на четвърто място в политическите науки, историята, информатиката и философията.  Правото и математиката в ПУ са класирани на трето място. Най-успешен Пловдивският университет се оказва в направление „Физика”. Физическият факултет, който е сред най-мощно развиващите се в последните години, извоюва второто място за вуза.

Университетът по хранителни технологии е трети в енергетика и машинно инженерство, четвърти в направление „Туризъм” и шести в класацията за общо инженерство и за компютърни технологии. Доста по-добре вузът стои в биотехнологиите, където се нарежда на второ място, веднага след Софийския университет.

Медицинският университет Пловдив е на втора позиция в направленията „Стоматология” и „Фармация”. За „Медицина” остава трети, като разликата с първия е само две точки.

Втора позиция в рейтинга за музикално и танцово изкуство е отредено на АМТИИ, предхождана от Националната академия.

В двете най-масови направления – „Администрация и управление” и „Икономика”,  ПУ заема съответно седма и осма позиция, Европейският колеж по икономика и управление е 11-и и 15-и, Колежът по икономика и администрация – на 13 и 18 място. В дъното на таблицата е Висшето училище по агробизнес и управление на регионите. Всеки двама от трима завършили студенти  в тези професионални направления през последните години не работят по специалност, изискваща висше образование. В двете специалости и се обучават една трета от студентите в България.

Съществува сериозна диспропорция в реализацията и доходите между студенти, завършили една и съща специалност в университетите в столицата и извън София.