Най-активни бяха 9-класниците на Мая Кюлевчиева.

Ораторско майсторство и умения за дебат демонстрираха гимназисти в Европейския ден на езиците

Най-активни бяха 9-класниците на преподавателя по английски език Мая Кюлевчиева.

Послания за мир, щастие и разбирателство бяха отправени днес на шест езика от двора на ЕГ „Иван Вазов”. Ученици отправиха пожелания на езиците, които се изучават в гимназията – испански,италиански, английски,френски, немски и руски. Двуезично пано изработиха и гимназистите от ЕГ „Пловдив”. В дворовете на двете училища гостува информационен център „Европа директно”.

Това бе една от инициативите по повод Европейския ден на езиците. По предложение на Съвета на Европа със седалище в Страсбург, от 2001 г. той  се чества всяка година на 26 септември  и се подкрепя и координира от Европейския център за съвременни езици. Cъветът на Европа насърчава многоезичието на нашия континент като част от богатото културно наследство и начин за постигане на междукултурен обмен.

В кинозалата на Руската гимназия се проведе викторина, на която участниците показаха знания за европейските езици. В своеобразната надпревара се включиха ученици от евроклуба на ЕГ „Иван Вазов“, клуб „ Европа“ на Френската гимназия и ученици от ЕГ „Пловдив“. Всеки правилно отговорил получи награда. Раздадени бяха книги за ораторското майсторство, за изкуството на дебатирането, за структурата  на Европейския съюз, знания за известни личности.