Книги на библиотеката за гръцки език, литература и култура към Пловдивския университет  дари посланикът на Република Кипър в България Н. Пр. Мариос Кундуридис. При гостуването си във висшето училище той заяви, че в близко бъдеще фондът ще бъде обогатен с още 50 преводни заглавия.

Посланик Кундуридис се срещна с  ректора проф. д-р Румен Младенов, заместниците му, с декани на факултети и ръководители на катедри. Зам.-ректорът доц. Надя Чернева отбеляза, че в рамките на международното сътрудничество ПУ реализира партньорство с детски градини и начални училища в Никозия, както и с българско неделно училище, където има възможности за студентски практики по програма „Еразъм +“.

Деканът на Филологическия факултет доц. Константин Куцаров представи трите специалности, в учебните планове на които се предлага обучение по новогръцки език. В бакалавърската програма „Български език и новогръцки език“ и в директната магистърска програма „Балканистика“ новогръцкият език е изучаван като първи чужд език, а в бакалавърската специалност „Приложна лингвистика“ – като втори чужд език. Деканът благодари за дългогодишната финансова подкрепа от Министерството на просветата на кипърската държава. С кипърското дарение за развитието на неоелинистиката в Пловдивския университет се осъществяват културни инициативи. Ръководството на факултета обмисля обогатяване на палитрата от специалности, включващи новогръцки език в учебния план с отчитане на местните специфики и нужди.

Посланикът увери, че ще настоява пред Министерството на просветата, културата, спорта и младежта  на своята страна да не съкращава субсидиите, с които подкрепя колегиумите по неоелинистика в българските университети. Той изрази желание да изнесе лекция пред студентите в Пловдивския университет и получи покана да направи това в рамките на „Откритата катедра“ в юбилейната за университета 60-та годишнина от създаването му.