Членовете на Коалиция за медийна грамотност предоставят безплатно на учителите готови ресурси за новата учебна година

Помагала по медийна грамотност, подходящи за ученици от 1 до 12 клас, са подготвили членовете на Коалицията за медийна грамотност в образованието, сред които е и образователен портал “Уча в Пловдив”.

С началото на учебната година темата за развитие на медийна грамотност в училище отново е на дневен ред. След като през 2018/2019 г. Министерството на образованието и науката за първи път въведе часове по медийна грамотност, пътят за преподаването й е отворен.

Коалиция за медийна грамотност (КМГ) припомня обаче, че освен много слабата застъпеност на тези умения в образователния процес (едва 9 часа за общо 12 години), основен проблем е и липсата на подготовка на учителите за преподаването й. Те не само нямат насоки и понятие какво точно трябва да преподават, но не притежават и помагала, с които да подкрепят уроците си. Предвид тези дефицити, Коалицията напомня, че организациите, които представлява, работят от години по темата и имат натрупани сериозни ресурси от обучителни материали и методики. На сайта и Фейсбук страницата на КМГ може да се намери връзка към всички налични материали към момента, разработени от отделните организации-членове:

Готови уроци – планове и презентации, разделени, разделени на възрастови групи от 1-4 клас и от 5 до 12 клас, подготвени от Център за безопасен интернет-България  и „Дигиталните звезди“  – учители преминали през обученията ни и създали свои добри примери за уроци.

Видео съвети от журналисти и медийни анализатори за разпознаване на фалшиви новини, подготвени от АЕЖ-БългарияВидеата са подходящи за ученици от гимназиален етап.

Пет кратки видеа, подготвени от КМГ, съвместно с учениците от Teenstation, които дават достъпни съвети за критичен анализ на информацията.

Презентация в снимки и текст „По пътя на фалшивите новини“, подготвена от КМГ, съвместно с експертите от компанията за медийни анализи „Персептика”.

Всички тези ресурси са напълно свободни за ползване от учителите в часовете, предвидени за медийна грамотност.

За повече информация:

http://gramoten.li/

https://www.facebook.com/mediinagramotnost/