Няма да се правят компромиси с приема, заради 9-годишния план за преминаване на едносменен режим, категоричен е началникът на РУО Иванка Киркова, която събра днес на съвещание директорите от областта

54% от седмокласниците да продължат в гимназия в техническа или IT специалност, а около 60 на сто да се ориентират към професионална паралелка и професионална гимназия.  Това са насоките за предстоящия план-прием, определени от МОН, с които бяха запознати в първия ден след ваканцията 100 училищни директори от Пловдивска област.  На организираното от Регионалното управление по образованието съвещание бяха обявени политиките за тазгодишния прием – превес на професионалните над профилираните паралелки и повече деца, които изучават специалности от т.нар. STEM профил. Приоритетите бяха сходни и за миналогодишната кампания – в план-приема на Пловдивска област бяха запазени 88-те профилирани паралелки, а професионалните бяха увеличени с 34. Заложен бе и 9-процентов ръст на STEM паралелките.

В момента в областта има към 60 паралелки в технически и IT професии, 39 със STEM профил и още 131 професионални, отчете началникът на Регионалното управление по образование Иванка Киркова. Пловдивско е и национален първенец с 26 паралелки, в които се прилага дуалната форма.

Според Киркова трябва да се намерят пресечените точки между нуждите  на бизнеса, амбициите на директорите, желанията на родителите и интереса на учениците. С идеята да търси баланс, РУО е провело среща с експерти от Агенцията по заетостта, на която е било представено проучване сред работодателските организации относно нуждата от кадри в следващите пет години.

При заявките за предстоящия план-прием директорите са длъжни да представят подкрепителни писма от браншовите организации, които застават зад съответната специалност или професия. До 15 януари директорите на гимназии, средни и обединени училища трябва да изпратят в РУО мотивирани предложения относно броя на паралелките, учениците и специалностите. Обобщените от началника заявки се съгласуват с Комисията по заетостта към областния управител до 15 февруари и се представят за утвърждаване в МОН до 1 март.

През тази учебна година се очаква 7 клас да завършат 5748 ученици, което е с 13 по-малко от миналата година. Цифрата обаче е много динамична поради активните миграционни процеси.

Киркова предупреди директорите, че ако откаже да одобри паралелки или прием в дадено училище, основен фактор ще е 9-годишният план да преминаване на едносменен режим. Съгласно него всяка година училищата, в които базата е недостатъчна,  трябва да намаляват по една паралелка в приема в 1., след 4. и след 7. клас. Миналата година след брожения бе направен компромис за СУ „Патриарх Евтимий” и Хуманитарната гимназия, но не и със СУ „Пейо Яворов“. Киркова съветва директорите да са благоразумни и сами да направят подходящите разчети.

Около 80 десетокласници ще завършат тази година четирите обединени училища – в Пловдив, Дълго поле, Калековец и Красново. След като положат матурите, законът им дава две възможности – да приключат образованието си или да кандидатстват в гимназия, където да продължат до завършване на средно.  Училищните екипи работят с децата и родителите, за да ги насърчат да продължат да учат.