С публичната лекция на Дан Шомон се поставя началото на Открита катедра, която дава академична трибуна на учени, бизнесмени и политици

Публична онлайн лекция пред студенти, докторанти и преподаватели на Пловдивския университет изнесе политическият експерт от САЩ Дан Шомон. Той е определян като човека, без който Барак Обама нямаше да бъде избран за президент, и в момента има близки контакти с администрацията на новоизбрания Джо Байдън. Лекцията постави началото на т. нар. Открита катедра, посветена на 60-годишнината на Пловдивския университет, в рамките на която изявени учени, университетски преподаватели, културтрегери, бизнесмени и политици ще получат право на академична трибуна.

Специалният гост-лектор участва в събитието на ПУ „Паисий Хилендарски“ по покана на доц. д-р Алексей Петров, ръководител на катедра „Политически науки и национална сигурност” при Факултета по икономика и социални науки.

Кой е Дан Шомон? Политически експерт с особено значим личен принос в американския политически процес, принципал и собственик на „Dan Shomon Inc“. Фирмата му представлява компании и организации, за които разработва стратегии за развитие  на разнообразен международен бизнес, за устойчивост на отношенията с държавата, осъществява политическо консултиране, координира връзките с обществеността. Част от клиентите му са в списъка на 500-те най-големи компании в САЩ, сред които са Pfizer, Adobe, Broadcom/CA Technologies и Motorola. През настоящата година компанията на Дан Шомон, която е базирана в Чикаго, отбелязва своята 20-годишнина.

Основни участници в лекцията бяха студентите, докторантите и преподавателите от различни факултети. Към тях като слушатели се присъединиха студенти и представители на катедра „Политология“ в УНСС, Софийския университет и Варненския икономически университет, както и Виолина Накова от Съюза за стопанска инициатива.

В рамките на виртуалната среща бе предизвикана и гореща дискусия по проблемите на днешна Америка, световния ред и новата нормалност в глобален аспект.