Зрелостниците от 12 г клас на ЕГ „Пловдив“ изненадаха класната си Калина Ангелова пред дома й по време на онлайн часа на класа

Указания х=y=сложи си обувките и у=x=излез навън получи изненадващо по време на часа на класа, провеждан в Microsoft Тeams, преподавателят по математика от ЕГ „Пловдив“ Калина Ангелова. Тя се поколебала за миг, но нали е човек на точните науки, решила да спази инструкциите и се озовала на улицата пред дома си. Там я чакал строен целият 12 г с огромен букет. След като отброили до 12 и пуснали фойерверки, абитуриентите попитали класната си ще отиде ли с тях на бала.

Щом чули очакваното „да“, зрелостниците от паралелката с най-висок успех в училището поднесли и втората изненада – торта с формули, линия, молив и пергел от фондан. Към математическите закачки се добавят числото Пи, символът за безкрайност и квадратен корен. Свидетели на емоционалната покана станали десетки минувачи, които коментирали, че в пандемичната обстановка случки като тази повдигат духа и настроението.