Само 121 класирани при 455 места, вакантните бройки се разминават с желанията на родителите

20171122_110728

В системата за електронно централизирано класиране за прием в общинските детски заведения на територията на Община Пловдив вече може да се види подробна актуална информация в реално време за брой деца, чакащи класиране. Статистическите данни ще бъдат достъпни от 5 декември. В раздел „Свободни места” на страницата на системата ще се отваря панел „Чакащи класиране”, където подалите заявления са разпределени по брой точки и детски градини за всяко от петте желания.

Новата функционалност има за цел повишаване информираността на родителите при кандидатстване за детска градина и ясла. Те ще имат възможност да съпоставят броя свободни места и чакащите за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване.

Общинските детски градини и Центровете за подкрепа на личностното развитие се събират в единен регистър. Той ще се поддържа като единна електронна база данни в секция „Образование” на община Пловдив.

Само 121 са приетите на проведеното текущо класиране за детските заведения при обявени общо 455 свободни места. От кандидатстващите 300 деца най-много са за яслените групи –203, където обаче местата са 129. За първа група участваха 58 деца за 86 места. Едва 14 са заявленията за втора група при наличие на 100 вакантни бройки. За подготвителните групи са подали документи общо 25 деца при  75 свободни места в трета и 65 в четвърта.

Въпреки наличието на свободни места, броят на класираните деца е малък, тъй като желанията на родителите се разминават с наличните вакантни.

До края на календарната 2017 година ще бъде проведено още едно класиране – на 14 декември. Свободните места за него ще бъдат обявени до 5 декември. Предстои утвърждаване на графика за следващата календарна 2018 година.