Средствата ще се покриват по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, за да облекчат социално слаби и семейства, които получават детски надбавки

Поне 50% от децата, които посещават детска градина, ще бъдат освободени от такси. На всяко второ дете, което е от социално слабо семейство или чиито родители получават детски надбавки, ще бъде покрита сумата за посещение в детско заведение. Тази възможност дава проектът „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се изпълнява от МОН в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, обяви днес в Пловдив ръкодовителят му Евгения Костадинова. Костадинова е директор на дирекция „Съдържание на училищното и предучилищното образование“ в просветното министерство и бе сред участниците в програмата на Седмата национална среща на общинските експерти по образование, която се провежда от вчера в града под тепетата.

Бюджетът на проекта е 82,5 млн. лв. и се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той е насочен към разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвимите групи и такива, живеещи в бедност. Предвижда се със средства да бъдат подпомогнати родителите при заплащането на таксите за детски градини, което ще стане още от февруари. Първото възстановяване на средствата ще е в началото на март.

„Като активен участник е включена Агенцията за социално подпомагане, която ни е предоставила информация за деца от семейства на помощи. Независимо в какво населено място се намират, техните такси ще се поемат от проекта. Към тях ще се добавят и децата от семейства, които получават надбавки. Тъй като тази група е много голяма, половината средства ще се покрият от проекта, а останалата половина – от държавния бюджет. Вече разполагаме с тази информация и всяка детска градина, която е регистрирана в системата, може да види кои деца са идентифицирани за възстановяване на средства“, уточни Костадинова.

До 5 март детските градини трябва да изчислят какви са дължимите такси за февруари според това колко дни децата са посещавали забавачка – по системата, определена от съответната община. Отново през системата градините ще подават на общината информация за общата сума за своето учебно заведение. До 7-мо число всеки месец общината ще обобщава данните и ще уведомява Регионалното управление по образование каква сума следва да бъде преведена. На базата на тези справки МОН ще прави превод на средствата. Засега в програмата е разписано парите да се предоставят на детските градини, тъй като за това настоява финансиращият орган. Предстоят разговори каква е възможността преводите да се правят на общините  с цел по-лесно администриране.

Досега в рамките на Проекта са назначени 115 педагогически и 224 непедагогически специалисти. В дейностите на „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ влиза и ранното откриване на обучителните затруднения на децата и оценяване на потребностите им от подкрепа. С тази цел са обучени 1630 учители. 1500 детски градини са се включили в различните дейности, а обхванатите деца са 11 000.

По данни на МОН у нас детска градина посещават 83,9%. В Европа стремежът е до края на 2020 г. 95% от децата от 4 години до началото на училищна възраст да посещават детска градина. България е сред малкото страни, които не се доближават дори до 90-те процента. Най-голям е делът на обхванатите 6-годишни – 95%, за децата на 5 г. е 92 на сто, а за 4-годишните – 78,4%.

„Общото разбиране в ЕС е за по-ранно включване на децата в образователната система и в тази посока се правят промените в нашия закон за задължително тръгване на детска градина на 4 години“, каза Евгения Костадинова. Предстои изработване на специална методика за допълнителното обучение по български език, както и на материали и методически указания за учителите.

За обхвата на 4-годишните са осигурени допълнително за издръжката им 11 млн. лв. на системата. Допълнително ще се дават още 5 – 6 млн. лв. годишно за учебни помагала и закуски.

„Присъствието на децата още на 4 г. в детските градини не е свързано толкова с обучителен процес, колкото с изграждане на важни умения, които са от голямо значение за социализацията“, подчерта зам.-министърът на образованието Таня Михайлова, която също се включи в дискусията.