Директори от Пловдивска област също се включиха в националната работна среща в столицата.

МОН ще предложи 50 на сто от средствата за квалификация за отиват за обмен на добри практики между училищата

Директори от Пловдивска област също се включиха в националната работна среща в столицата.

Следващото увеличение на учителските заплати, планирано за догодина, ще бъде под 20%. За целта в бюджета за 2020 година са планирани 30 млн. лева повече в сравнение с тази година или общо 360 млн. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев на национална работна среща с директорите, организирана от Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Средствата са заложени в средносрочната бюджетна прогноза и са налични. Въпреки че като обща сума те са повече от миналата година, процентът на увеличение ще е по-нисък от тазгодишните 20 на сто, тъй като ще се изчислява върху по-висока база. По думите на министъра то ще е над 10% и ще се доближава до 20 на сто. С увеличените средства ще се коригират и единните разходни стандарти в системата, на базата на които се формират и училищните бюджети.

От 1 януари 2019 година най-ниското възнаграждение на преподавателите е 920 лева, а директорите получават минимум 1140. Плановете са през 2021 година минималната учителска заплата да стане 1200 лева, средната – 1700, а директорката около 2000 лева.

„Следващите една-две години ще има криза на доверие в системата, защото минахме през много промени, но за резултатите трябва повече време“, обърна се Вълчев към директорите. По думите му учителите трябва да променят философията си на преподаване. Той призова директорите да ги мотивират.

„Ако сте уморени и отегчени, няма да можем да посрещнем предизвикателствата. Трябва да се почувства промяна от родителите, ако искаме този процес да е траен“, категоричен бе Вълчев. МОН ще предложи 50 на сто от средствата за квалификация да отиват за обмен на добри практики между училищата.

На националната работна среща бяха дебатирани предизвикателствата през новата учебна година, представени бяха новите учебни програми за учениците в 4 и 10 клас, националното външно оценяване след 10 клас, лансирана бе идеята и да се даде по-голяма свобода и гъвкавост на учителите при преподаване. Отпадането на тематичните разпределения ще позволи на педагозите да преподават дадения материал така, както преценят.

В ход е и въвеждането на електронни дневници в една огромна група учебни заведения – миналата година те са били около 1000, а сега се очакват още толкова. Затова директорите  предлагат да се намали броят на родителските срещи. С въвеждането на електронните дневници те, на практика, се обезсмислят. Според школските шефове по-ефективни са индивидуалните разговори с родителите по конкретен въпрос или проблем.